Thơ: Anh hùng đất Việt - Nguyễn Hoàng (1) (Chúa Tiên)

Giúp NTDVN sửa lỗi

Một dải Hoành Sơn miền sơn cước, mở ra cương thổ đến cực Nam. Quân thần giữ đạo gương trung nghĩa, Nhân đức ân sâu phục lòng người. Đức lớn tài cao bền chí khí, sử xanh rạng rỡ mãi muôn đời. (Hoàng Mai)

Hiểu ý sâu xa của Trạng Trình (2)
Hoành Sơn xa tít lên đường nhanh
Mở mang đất Việt: phương Nam tiến
Khôi phục nhà Lê: hướng Bắc chinh (3)
Trả oán bằng ân: hòa Trịnh - Nguyễn (4)
Dùng tình diệt địch: chiến Minh Linh (5)
Hùng tài, mưu lược và nhân ái
Nguyễn triều Thái Tổ nước Nam mình (6)

10.2014

Đông Quan
__________

  1. Nguyễn Hoàng là vị chúa Nguyễn đầu tiên, cũng là người có công lớn nhất mở mang đất nước về phía Nam, được gọi là Chúa Tiên. Ông là con trai út của Nguyễn Kim, thủ lĩnh khởi nghĩa chống lại nhà Mạc và phục hưng nhà Lê.

  2. Sau khi anh trai của Nguyễn Hoàng là Nguyễn Uông bị anh rể là Trịnh Kiểm lúc đó đang nắm binh quyền của nhà Hậu Lê giết, ông sợ lại bị sát hại. Ông đã cho người tìm đến Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm để xin lời khuyên, Trạng Trình không trả lời mà chỉ nhìn hòn non bộ và ngâm rằng: "Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân" có nghĩa là "Một dải núi Hoàng Sơn là chỗ dung thân muôn đời". Hiểu ý đó ông đã xin vào làm trấn thủ Thuận Hóa để lánh nạn.

  3. Nguyễn Hoàng là người có công lớn nhất trong việc mở mang bờ cõi nước ta về phía Nam.

Để khôi phục nhà Lê ông đã cầm quân ra Bắc đánh Mạc Phúc Hải (con trưởng Mạc Đăng Doanh), chém được tướng là Trịnh Chí Ngọc Sơn. Năm 1593, ông lại đưa quân ra Bắc Hà giúp chúa Trịnh (Tùng) đánh dẹp họ Mạc trong 8 năm trời.

  1. Ông bị chúa Trịnh (Tùng) nghi ngờ và dọa dẫm. Để làm dịu tình hình và tăng hòa hiếu Nguyễn Hoàng đã viết thư nhận lỗi, lấy thóc lúa vàng bạc ra Bắc cống nộp cho Trịnh Tùng, và hẹn kết nghĩa thông gia. Mùa đông năm 1600, Nguyễn Hoàng đã gả con gái là Ngọc Tú cho Trịnh Tráng, con cả của Trịnh Tùng.

  2. Nhà Mạc sai đem tướng Lập Bạo đem 60 chiến thuyền đánh vào Thuận Hóa, đổ bộ lên làng Hồ Xá và ở làng Lạng Uyển (thuộc huyện Minh-Linh) để tấn công Nguyễn Hoàng nhưng Chúa (Nguyễn Hoàng) đã thân chinh đi đánh lại. Ông đóng giữ bên bờ sông Ái Tử rồi dùng mỹ nhân kế để để tiêu diệt Lập Bạo.

  3. Hoàng đế Gia Long nhà Nguyễn đã truy phong cho Nguyễn Hoàng miếu hiệu  Thái Tổ Gia Dụ Hoàng đế.BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Anh hùng đất Việt - Nguyễn Hoàng (1) (Chúa Tiên)