Thơ: Anh hùng đất Việt - Lê Tư Thành (Lê Thánh Tông)

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nhân đức hiếu từ lên ngôi báu, thuần phong mỹ tục tới muôn dân. Võ công văn trị yên bốn cõi, an bang định quốc sáng muôn đời.

Thông minh, cao sáng tựa Tiên đồng (1)
Xứng vào ngôi báu quốc dân mong
Hồng Đức pháp quyền nghiêm nước mạnh (2)
Quốc Âm giáo dục chọn người năng (3)
Lào, Chiêm chinh phạt toàn thắng lợi
Tây, Nam mở cõi vẹn thành công (4)
Tao đàn lỗi lạc ngời Nguyên súy (5)
Thời hoàng kim cường quốc Á Đông(6)

10.2015

Đông Quan
___________

  1. Hoàng đế Lê Thánh Tông, tên húy là Lê Tư Thành. Thời trẻ hoàng tử Lê Tư Thành đẹp tựa Tiên đồng với tư chất và tính khí cao sáng, ham học, tay không rời sách; kinh sử, lịch số, toán, chương đều tinh thông. Thời kỳ của vua được đánh dấu sự hưng thịnh của nhà Hậu Lê nói riêng và chế độ phong kiến Việt Nam nói chung với tên gọi là Hồng Đức Thịnh Thế, một trong những thời kỳ hưng thịnh nhất của triều đại phong kiến Việt Nam.

  2. Hồng Đức là niên hiệu của Lê Thánh Tông, có nghĩa là đức lớn. Bộ luật Hồng Đức là Bộ Quốc triều hình luật của nhà Hậu Lê đã được hoàn thiện trong thời Lê Thánh Tông. Với bộ luật này, Đại Việt đã hình thành một nhà nước pháp quyền sớm trên thế giới.

  3. Hoàng đế Lê Thánh Tông đứng đầu hội thơ ca Tao đàn, sáng tác rất nhiều thơ ca, trong đó có tập Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập bằng chữ Nôm. Lê Thánh Tông coi trọng mở mang giáo hóa Nho giáo đào tạo và tuyển chọn nhân tài.

  4. Các nước láng giềng Ai Lao và Chiêm Thành đã xâm lấn Đại Việt. Hoàng đế Lê Thánh Tống đã chinh phạt các nước này thắng lợi và mở rộng lãnh thổ Đại Việt về Tây và Nam.

  5. Lê Thánh Tông là một nhà thơ và phê bình văn học nổi tiếng. Ông đã lập ra Tao đàn gồm những nhà văn hóa có tiếng đương thời và được tôn là Tao đàn Nguyên súy.

  6. Thời Lê Thánh Tông nước Đại Việt trở thành cường quốc ở Á Đông. Thời Hồng Đức được nhiều sử gia đánh giá là thời hoàng kim của Đại Việt.BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Anh hùng đất Việt - Lê Tư Thành (Lê Thánh Tông)