Tại sao Thần chết bất ngờ buông tha ông ta [Radio]

Giúp NTDVN sửa lỗi

Các tôn giáo phương Tây nói rằng mọi người đều có tội. Phật gia cũng giảng rằng con người ai cũng có nghiệp, bạn và tôi cũng không thể cứ mang theo nghiệp mà luân hồi chuyển sinh đời đời kiếp kiếp, vì phải trả nghiệp nên sẽ có bệnh tật, bất hạnh, khổ nạn và tử vong.

Vậy khi người tu hành tu luyện, khi gặp phải sự dày vò của ác nghiệp, họ sẽ vận dụng trí tuệ như thế nào để vượt qua kiếp nạn?

Vận mệnh con người có thể thay đổi không? Trong “Kinh Dịch” viết: “Cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu”, đây là nguồn gốc của phong thủy, vận mệnh, may mắn, cải vận. 

Sự phát triển của xã hội không ngừng kéo theo sự thay đổi, rất nhiều những biện pháp ban đầu nay không còn hữu dụng, sau này qua kiểm nghiệm trong thực tế, sự điều chỉnh hai chiều của năng lượng bên trong thân thể và môi trường phong thủy bên ngoài là phương pháp không thể thiếu để cải vận.

Ngay cả khi đối mặt với tử Thần, người tu luyện phải đối đãi như thế nào? Theo “Truy môn sùng hành lục” ghi chép như sau:

Có một vị Sủng pháp sư thời Nam Bắc triều, năm 28 tuổi, ông ấy gặp một người tu Đạo nói với ông rằng: “Ngươi đến 40 tuổi sẽ chết, đây là số mệnh khó tránh khỏi, chỉ có thành tâm cầu xin Thần Phật gia trì, sám hối tội lỗi trong quá khứ thì mới có hy vọng.”

Sủng pháp sư vừa nhìn vô gương thì thấy sắc diện có khí đen, bèn bán y bát, mua ít đồ cúng, rồi đi về phía Đông huyện Hải Diêm đến chùa Quang Hưng, đóng cửa không ra ngoài, cũng chẳng gặp ai, mỗi ngày thành tâm bái Phật sám hối, thậm chí ban ngày thường quên ăn và nghỉ ngơi, ban đêm cũng không màng cởi bỏ y phục.

Đến 40 tuổi, vào đêm giao thừa, Sủng pháp sư bỗng nhiên cảm thấy hai tai mình sưng lên và đau, đêm đó ông kính Phật và sám hối đến canh tư thì nghe bên ngoài có tiếng người nói: “Nghiệp lực dẫn đến cái chết của người này đã tiêu mất rồi!”

Ông lập tức mở cửa nhưng không trông thấy ai. Sáng sớm hôm sau, ông phát hiện khí đen trên mặt mình đã biến mất hoàn toàn, hai bên tai mọc xương cứng. Lúc bình thường lễ Phật, ông bái lạy 100 lần. Sau này sinh bệnh, không thể xuống giường, ông vẫn ở trên giường khấu đầu 100 lần đúng giờ, rất cung kính và thành khẩn. Cuối cùng ông qua đời vào năm 74 tuổi.

Cao Nguyên
Theo Vision TimesBÀI CHỌN LỌC

Tại sao Thần chết bất ngờ buông tha ông ta [Radio]