Rốt cuộc chữ Hán là do vị Thần Tiên nào truyền cho con người? [Radio]

Giúp NTDVN sửa lỗi

Giai thoại lịch sử này một lần nữa nói rõ cho chúng ta biết về Hán tự và văn hóa từ thời cổ là do Thần trực tiếp truyền cho con người.

Liên quan đến văn tự là do Thần truyền cho nhân loại, trong ‘Tiên Truyện Thập Di’ có ghi chép câu chuyện về một vị Thần Tiên thời cổ là Vương Thứ Trọng đã cải biên chữ triện, chữ trứu (đại triện) thành thể chữ lệ. Vương Thứ Trọng là một nhà thư pháp thời Tần hoặc thời Tây Hán, cũng được coi là người khai sáng ra chữ viết thường (khải thư).

Trong ‘Tiên Truyện Thập Di’ ghi chép, Vương Thứ Trọng là Thần Tiên thời cổ. Lúc đó chính vào thời Chiến quốc cuối triều Chu, khi phân tranh và chinh phạt bùng nổ giữa các nước, khi các mưu sĩ đi khắp nơi thuyết về sách lược ‘hợp tung liên hoành’, thì Vương Thứ Trọng đang sống trong núi Tiểu Hạ sơn và Đại Hạ sơn. Ông cho rằng chữ triện đang thông hành tốn nhiều công sức khi viết, và không hữu dụng lắm, vả lại, trong một thời gian ngắn, mọi người rất khó học và sử dụng được nó. Hiện nay thiên hạ phân tranh hỗn loạn, sự tình phức tạp, việc phổ cập văn tự là rất trọng yếu. Vậy nên Vương Thứ Trọng đã biến đổi chữ triện và chữ trứu thành lối chữ lệ (lệ thư).

Sau khi thống nhất thiên hạ, Tần Thuỷ Hoàng cho rằng Vương Thứ Trọng cải cách văn tự đã có công trong việc thống nhất, nên cho mời đến nước Tần để làm quan, nhưng Vương Thứ Trọng cự tuyệt. Tần Thuỷ Hoàng phái sứ giả đi truyền chiếu lệnh Vương Thứ Trọng đến Tần, ép Vương Thứ Trọng đến bằng được.

Sứ giả vào núi tìm Vương Thứ Trọng, tuyên bố chiếu mệnh của Tần Thủy Hoàng, Vương Thứ Trọng lập tức biến thành một con chim lớn vỗ cánh bay đi. Sứ giả vừa kinh ngạc vừa sợ, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu cầu xin: “Ngài làm như thế sao tôi dám về ăn nói với Hoàng thượng, Hoàng thượng nhất định giết tôi. Xin đại Tiên rủ lòng thương xót!”

Con chim lớn bay lượn cả buổi trên bầu trời, cố ý làm rơi xuống ba chiếc lông vũ, sứ giả đành nhặt lấy đem về phục mệnh trước Hoàng đế. Tần Thuỷ Hoàng trước giờ luôn thích việc tu Đạo cầu Tiên, nghe sứ giả báo Vương Thứ Trọng hóa thành Thần Tiên thì hối hận mãi khôn nguôi.

Nơi Vương Thứ Trọng biến thành con chim lớn gọi là “Lạc Cách sơn” (Núi Rơi Lông Cánh), thuộc địa phận U Châu, nay là Hà Bắc. Kể từ khi Vương Thứ Trọng hóa thành Thần Tiên bay về Trời, người dân luôn phụng thờ không dứt.

Giai thoại lịch sử này một lần nữa nói rõ cho chúng ta biết về Hán tự và văn hóa từ thời cổ là do Thần trực tiếp truyền cho con người. Nhiều quốc gia cổ xưa là một xã hội nửa Thần nửa nhân, tất cả những điều này đều là an bài của lịch sử.

Cao Nguyên
Theo Secretchina



BÀI CHỌN LỌC

Rốt cuộc chữ Hán là do vị Thần Tiên nào truyền cho con người? [Radio]