Quốc vận Đài Loan - Trung Quốc theo Bát quái năm Tân Sửu 2021

Giúp NTDVN sửa lỗi

Đại chiến kinh tế Trung Mỹ vẫn còn tiếp tục. Ngoài ra virus Vũ Hán sẽ hoành hành như sấm sét gió bão "lôi lệ phong hành" ở Trung Quốc, dịch bệnh càng ngày càng nóng. Bùng phát dịch bệnh cũng sẽ gây tổn thất, khiến nền kinh tế của Trung Quốc suy sụp.

Lời nói đầu

Bài viết này bàn về quốc vận hai bờ eo biển Đài Loan (tức Đài Loan và Trung Quốc) dựa theo "quẻ lưu niên" và "quẻ trực niên" của năm Tân Sửu 2021 theo Bát quái trong "Kinh dịch".

"Quẻ lưu niên" Tân Sửu trong bài viết này là căn cứ vào quẻ của "Thôi bối đồ" và "Giáp Tý phối quẻ" của tượng sau khi đã được đặt lại thứ tự khoa học, lấy ra quẻ "Hỏa lôi phệ hạp" phối hợp với tượng thứ 35 để suy luận. Còn "quẻ trực niên" là phép tính toán được lưu truyền từ "Hoàng cực kinh thế", rút ra được quẻ "Sơn hỏa bí"

Phối quẻ chu kỳ 60 năm như hình 1, bài viết này sẽ dùng mấy quẻ và tượng trong hình này để suy luận quốc vận Đài Loan và Trung Quốc năm 2021.

Vận năm Tân Sửu
Hình 1: Hình phối quẻ chu kỳ 60 năm (Tiến sĩ Đạo Kỳ - Epoch Times)

Sơ lược lịch sử đối chiếu quẻ tượng "Thôi bối đồ"

Lịch sử đối chiếu quá khứ: một, Càn vận có thể suy đoán triều Đường; hai, Khảm vận suy đoán thời Ngũ đại Thập quốc và Bắc Tống; ba, Cấn vận suy đoán triều Nam Tống và thời kỳ đầu nhà Nguyên; bốn, Chấn vận suy đoán thời kỳ cuối nhà Nguyên và triều Minh; năm, Tốn vận suy đoán triều Thanh và thời kỳ đầu Dân Quốc; sáu, Ly vận suy đoán thời thế của Dân Quốc; bảy, Khôn vận suy đoán đại sự hai bờ eo biển Đài Loan; tám, Đoài vận dự đoán thế cuộc ngày nay.

Trước kia trong các bài viết thảo luận về dự ngôn, tác giả đã dùng "Phối quẻ chu kỳ 60 năm" đã được quy chính thứ tự để bàn về tượng thứ 7 của "Thôi bối đồ" phối với quẻ thứ 37 "Thiên lôi vô vọng", đối ứng với lưu niên Canh Tý. Quẻ lưu niên Tân Sửu năm nay đối ứng với tượng thứ 35 và quẻ thứ 38 "Hỏa lôi phệ hạp" (Xem hình 1). Tượng này trong "Thôi bối đồ" vốn là dự ngôn Liên quân Anh Pháp, vì quẻ "Hỏa lôi phệ hạp", Ly Hỏa tức là "Chiến hỏa", Chấn Lôi là chỉ bước chân nhanh chóng, hào từ của quẻ có "Kim thỉ", chính là ví người phương Tây thuộc Kim xâm chiếm. Sau đây chúng ta bàn về lưu niên.

Vạn vật loại tượng giải thích quẻ lưu niên Tân Sửu

"Vạn vật loại tượng" là diễn dịch quẻ tượng Bát quái trong "Kinh dịch", mỗi quẻ có thể mở rộng đến vạn sự vạn vật, tức là một quẻ đều có tượng tương ứng ở mọi phương diện trời, đất, con người, sự việc, sự vật, thời gian... Xem xét từ "Vạn vật loại tượng", quẻ lưu niên năm Tân Sửu 2021 "Lôi hỏa phệ hạp" tượng trưng và đối ứng với những hiện tượng nào?

60 năm là một vòng chu kỳ, quẻ lưu niên Tân Sửu 2021, 1961, 1901 đều là quẻ "Hỏa lôi phệ hạp", nhưng mỗi một thời đại thì hoàn cảnh thời không khác nhau, do đó làm thế nào sử dụng linh hoạt "Vạn vật loại tượng" của Bát quái để diễn giải quẻ? Các học giả có thể tự học thức cổ truyền và kết luận nghiên cứu cá nhân để sử dụng linh hoạt. Sau đây chúng ta sẽ diễn giải quẻ lấy ví dụ từng cái một, có thể khiến mọi người hiểu rõ hơn.

Năm 1901: Đây là thời kỳ nhà Thanh, ở vào thời cuộc "Ngũ Tốn đại vận". Tốn đản dụ Trường An. Quẻ "Hỏa lôi phệ hạp" tượng trưng "chiến hỏa", "phương Tây xâm chiếm". Kết hợp lại là "Chiến tranh do người phương Tây xâm chiếm" có liên quan đến "người đàn bà mạnh mẽ", "Lôi Chấn" lại tượng trưng cho "Trừng phạt mạnh mẽ". Đối ứng đến lịch sử, đương thời Từ Hy Thái hậu buông rèm nhiếp chính, triều Thanh năm đó bị ép ký "Điều ước Tân Sửu" sỉ nhục bị mất quyền kiểm soát lãnh thổ, và "Điều khoản bồi thường Canh Tý" (vì chiến tranh bắt đầu năm Canh Tý) lung lay nền tảng quốc gia, trở thành hiện tượng diễn dịch quẻ "Hỏa lôi phệ hạp" thì không nói mà ai cũng biết.

Năm 1961: Thời cuộc lúc này là "Thất Khôn đại vận". Khôn tượng trưng "hải đảo", "trâu mẹ con", "hắc ám", "dân chúng", "thi thể"... "Hải đảo" dự ngôn chính quyền Dân quốc ở Đài Loan khá yên ổn. "Chiến hỏa" của quẻ "Hỏa lôi phệ hạp" thời đó ứng với thế cuộc đối đầu "trâu mẹ con" giữa 2 bờ eo biển Đài Loan. Tượng "Hỏa hồng", "lôi lệ phong hành" và "hắc ám" của quẻ tượng đối ứng với phong trào "3 ngọn cờ hồng" ở Trung Quốc do Đảng Cộng sản Trung Quốc - Thái dương hồng ở phương Đông phát động nhưng sấm sét gió bão, khiến ngũ cốc không còn, dân không biết dựa vào đâu mà sống. Nhân họa là nguyên nhân chính của "hắc ám", dẫn đến nạn đói quy mô lớn "xác chết đầy đồng". Lịch sự quả thực có "tính tất nhiên" vậy.

Năm 2021: Thời cuộc lúc này là "Bát Đoài đại vận". Đoài tượng trưng cho "tổn thất", "phổi", "đường hô hấp", "phương Tây"... Đoài thuộc Kim, lại tượng trưng cho "kinh tế tài chính". "Chiến hỏa" và "Lôi Chấn" của quẻ "Hỏa lôi phệ hạp" năm nay dự đoán những đại sự trong năm như sau:

Đại chiến kinh tế Trung Mỹ vẫn còn tiếp tục. Ngoài ra virus Vũ Hán sẽ hoành hành như sấm sét gió bão "lôi lệ phong hành" ở Trung Quốc, dịch bệnh càng ngày càng nóng. Bùng phát dịch bệnh cũng sẽ gây tổn thất, khiến nền kinh tế của Trung Quốc suy sụp. Trong năm, những chấn động lớn như họa hoạn, nạn đói... đều xảy ra, là dấu hiệu "Thiên diệt Trung cộng".

Năm 2021, Đài Loan có tinh thần "trâu" mạnh mẽ, khiến về tổng thể Đài Loan nổi bật. Tân Sửu Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy. Quẻ "Hỏa lôi phệ hạp" tượng trưng lửa sấm sét, Đài Loan do "kim tinh phiến" - sản xuất chip, nên sẽ có thành tự và thu hoạch nổi bật.

Vạn vật loại tượng diễn dịch quẻ trực niên

Quẻ trực niên 2021 là quẻ "Sơn hỏa bí". Xem lại tượng 19 của "Thôi bối đồ" phối hợp với quẻ 18, năm nay ở thời cuộc "Tam Cấn đại vận" năm xưa dự ngôn An Vương Thạch triều Tống biến pháp. "Bí" tượng trưng: trắng đen lẫn lộn, văn vẻ quá mức che đậy sai trái. "Cấn" tượng trưng: "chỉ", "đại thạch".

Do đó loại tượng suy diễn, chúng ta diễn giải quẻ "sơn hỏa bí" ẩn dụ đại vận năm Tân Sửu 2021 sẽ là:

Là một năm lời nói dối chủ đạo, giá trị quan hỗn loạn, thị phi lẫn lộn, nhưng cũng là năm sự thật nổi lên, dũng khí triển hiện.

Là một năm "đại thạch" (đá lớn) chắn đường, áp lực phía trước, cũng là năm đối diện với thử thách, một năm của kết cuộc lớn.

Là một năm hắc ám, cũng là năm quang minh. Đối diện với loạn tượng trăng đen cùng tồn tại, trong tâm mọi người như có tảng đá đè. Nhưng vận tốt vận xấu được quyết định bởi sự lựa chọn của mỗi cá nhân, người lựa chọn sai sẽ "ly tán lưu lạc".

Vận năm Tân Sửu 2021
Tượng 19 của "Thôi bối đồ" phối hợp quẻ "Bí" (Phạm vi công cộng/ Tiến sĩ Đạo Kỳ tổng hợp)

Quẻ tượng của quẻ "Sơn hỏa bí" là mặt trời dưới núi, ý nghĩa là người nắm quyền suy bại. Quẻ trực niên 2021 này đối chiếu với tượng 54 "Thôi bối đồ" và phối hợp với quẻ "Trạch thủy khốn", qur tượng "khứ mao tồn cách" (bỏ lông còn da), bỏ tư tưởng của ĐCSTQ ở bên ngoài, triện hiện văn hóa truyền thống, suy luận "Trời diệt ĐCSTQ" có nhiều khả năng sẽ bắt đầu từ năm Sửu này.

Còn về Đài Loan, quẻ "Sơn hỏa bí" trắng đen lẫn lộn, có thể dự đoán "thế giằng co Lam Lục) (tức giữa Quốc dân đảng - Lam, và đảng Dân tiến - Lục) vẫn không dàn xếp được. Ngoài ra xu hướng 2 bờ eo biển Đài Loan lựa chọn thế nào cũng đứng trước thử thách lớn. ĐCSTQ tăng cường gây hấn vũ lực với Đài Loan, từng bước áp sát, người Đài Loan yêu chuộng văn hóa truyền thống, đại đa số là chống lại ĐCSTQ, nhưng trên các hành động thực tế thì làm thế nào "bỏ lợi còn ích" cũng là một thử thách lớn.

"Cấn" trong quẻ "Sơn hỏa bí" tượng trưng "đại thạch" (đá lớn) và "chỉ" (dừng), tượng trưng cho thử thách lớn của Đài Loan này đã đi đến lựa chọn cuối cùng rồi.

Lời kết

Từ "Vạn vật loại tượng" xem quẻ lưu niên và trực niên  năm Tân Sửu cho thấy, năm 2021 này là một năm thử thách lớn trước kết cuộc lớn, bất kể là quốc gia hay người dân đều đối mặt với sự lựa chọn lớn. Chúc mọi người nhìn rõ sự thật, chọn đúng bên, đứng đúng đường, vứt bỏ hắc ám lại phía sau, nghênh đón quang minh ở phía trước.

Bài viết chỉ với mục đích tham khảo, vì từ sau năm 2020 thì các dự ngôn đều đã không còn chính xác như trước nữa, đều có những thay đổi.

(Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả Tiến sĩ Đạo Kỳ, không phản ánh quan điểm của NTD Việt Nam)

Trung Dung
Theo Tiến sĩ Đạo Kỳ - Epoch TimesBÀI CHỌN LỌC

Quốc vận Đài Loan - Trung Quốc theo Bát quái năm Tân Sửu 2021