Ngâm thơ: Trăng thu

Bình luận Trần Huyền Tâm • 14:39, 23/09/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thang mây chắp cánh thiên di, Cổng Trời đã mở, đường đi đã rành. Rộn ràng những bước nhạc xanh, Nào tôi! Nào bạn! Nào anh! Ta về!

Chiều gom bao sợi nắng ngà
Dát lên đĩa ngọc thế là thành trăng
Người thì: ông Giẳng ông Giăng
Người kêu: Cung Quảng, Chị Hằng, Nguyệt Nga.

Vàng thơm quả thị bị bà
Trong veo Mắt Ngọc, nõn nà Dạ Minh.
Trên cao trăng chẳng một mình
Bên trăng muôn vạn hành tinh khai kì.

Thang mây chắp cánh thiên di
Cổng Trời đã mở, đường đi đã rành.
Rộn ràng những bước nhạc xanh
Nào tôi! Nào bạn! Nào anh! Ta về!

01/8/2019

Trần Huyền TâmBÀI CHỌN LỌC

Ngâm thơ: Trăng thu