Khi luyện đan thất bại đã hại Sư phụ mất mạng, đệ tử phải làm sao?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Các đệ tử nhìn nhau một hồi, rồi nói: “Vì muốn trường sinh mà luyện đan, nhưng uống đan vào thì chết, biết làm sao đây?

Vào cuối thời Đông Hán, ở Giang Nam có một người tên là Ngụy Bá Dương. Anh đi khắp nơi tầm Sư học Đạo, tìm kiếm pháp môn luyện kim đan, cuối cùng cũng đạt được như nguyện, được quyển kinh thư thuật luyện đan. Sau đó, Ngụy Bá Dương và 3 đệ tử tu luyện rời quê hương đến sống ẩn dật trên núi ở huyện Thượng Ngưu, quận Cối Kê để luyện thần đan.Một hôm, thần đan đã luyện thành, Ngụy Bá Dương thử thách đệ tử, ông nói: “Mặc dù đan đã luyện thành, nhưng đầu tiên nên cho bạch cẩu nuốt thử để thử nghiệm có hiệu quả hay không.”

Vì vậy, Ngụy Bá Dương lấy đan cho bạch cẩu nuốt thử. Con chó vừa nuốt xong liền lăn ra chết ngay lập tức. Ngụy Bá Dương nói với đệ tử: “Khi luyện đan dược chỉ lo luyện không thành kim đan. Bây giờ luyện thành kim đan rồi, nhưng chó nuốt vào lại chết, ta e rằng có nguyên do nào đó khiến Thần minh không hài lòng. Nếu để người khác uống đan này, sợ rằng sẽ chết giống như bạch cẩu kia vậy, làm sao đây?”

Đệ tử cũng bối rối bất định, hỏi: “Tiên sinh quyết định uống không?

Ngụy Bá Dương nói: “Ta đã đi ngược lại tập quán của con người thế gian, ấy là từ bỏ gia quyến lên núi tu hành, nhưng không đắc được Tiên Đạo, cũng không còn mặt mũi nào quay về. Đối với ta mà nói, thì sống hay chết có khác biệt gì đâu, vậy ta quyết định uống đan dược này.” Nói rồi ông liền uống đan và chết ngay lập tức.

Các đệ tử nhìn nhau một hồi, rồi nói: “Vì muốn trường sinh mà luyện đan, nhưng uống đan vào thì chết, biết làm sao đây?

Một người trong ba đệ tử nói: “Sư phụ chúng ta không phải là một người bình thường, dường như vì uống đan này mà chết, nhưng thiết nghĩ phải chăng còn có hàm ý khác trong chuyện này?” Do đó, vị đệ tử này lấy viên đan và uống, cũng như Sư phụ của mình, anh ta lập tức tắt thở.

Hai vị đệ tử còn lại bàn bạc với nhau: “Uống kim đan là mong cầu trường sinh, nhưng nay uống vào thì chết ngay như vậy, còn uống làm chi chứ? Không uống đan này biết đâu có thể sống được thêm mấy mươi năm!”

Nói rồi, hai vị đệ tử này không chỉ không uống mà còn quyết định xuống núi, đồng thời cũng muốn tìm hai chiếc quan tài cho Sư phụ và huynh kia.

Nhưng mà, sau khi hai vị đệ tử này rời đi, Ngụy Bá Dương liền sống lại. Hóa ra ông chỉ giả chết, ý muốn khảo nghiệm đệ tử thôi.

Ngay khi Ngụy Bá Dương tỉnh lại, ông đã lấy chân đan bỏ vào miệng người đệ tử đã mất và bạch cẩu, đệ tử và con chó tỉnh lại trong tích tắc. Người đệ tử họ Ngu uống kim đan này, và Sư phụ, cả bạch cẩu kia đã trở thành Thần Tiên. Họ cũng xuống núi, dọc đường gặp người tiều phu lên núi đốn củi, vốn là đồng hương của Ngụy Bá Dương, ông bèn đích thân viết phong thư nhờ gửi cho hai vị đệ tử kia, cảm ơn họ đã xuống núi tìm quan tài cho mình.

Lúc hai vị đệ tử xuất sơn tìm quan tài nhìn thấy phong thư của Sư phụ, mới biết mình sai rồi, bàng hoàng hối hận nhưng đã muộn, đành chịu thôi.

Tại thế gian này, những điều con người nhìn thấy thường là giả tướng, không phải là điều chân thật. Người đang trong tu luyện khó thấy được chân tướng, nên việc tín Sư rất quan trọng, bởi chỉ một niệm tín hay không tín ấy sẽ quyết định thành bại con đường tu luyện của chính mình.

Cao Nguyên
Theo Secretchina

Tài liệu tham khảo: Câu chuyện Đạo giáo.BÀI CHỌN LỌC

Khi luyện đan thất bại đã hại Sư phụ mất mạng, đệ tử phải làm sao?