Đạo nhân thi triển phép “cách không lấy vật” khiến vua Đường Huyền Tông hết lời khen ngợi

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tam Tạng nhìn thấy chiếc hộp vẫn còn được khóa kín, trong lòng mừng thầm. Nhưng khi mở chiếc hộp bạc ông đã hét to: “Khổ!”.

Có một loại phép thuật (thần thông) được gọi là “cách không lấy vật” (lấy vật từ xa), chính là khả năng có thể lấy đồ vật từ một chiếc hộp được khóa kín ra mà không cần mở hộp. Loại phép thần thông này trong hoàn cảnh bình thường thì có thể làm được, nhưng trong trường hợp nếu có một số cao nhân hoặc thần minh che chở, thì rất khó có thể thực hiện.

Trong cuốn ‘Sơ khắc Phách án kinh kỳ’ của Lăng Mông Sơ (580-1644, tiểu thuyết gia nổi tiếng cuối thời nhà Minh) có viết: Một ngày nọ, vua Đường Huyền Tông đã hỏi đạo sĩ La Công Viễn vốn là người có thần thông xuất chúng rằng:

- Sao tôn sư không thử một lần thi triển phép thuật cho ta xem?

Công Viễn đáp: 

- Xin hoàng thượng hãy hỏi Tam Tạng pháp sư nên làm phép thuật như thế nào.

(Tam Tạng là tăng sĩ được trọng vọng nhất lúc bấy giờ)

Tam Tạng đáp: 

- Bần tăng sẽ đem cất chiếc áo cà sa vào hộp, và để cho La Công tới lấy. Nếu không lấy được chiếc áo thì La Công thua, còn nếu lấy được thì bần tăng thua.

Vua Đường Huyền Tông hết sức vui vẻ đồng ý, và họ cùng nhau đến đạo trường.

công năng đặc dị
Chân dung Đường Huyền Tông. (Ảnh miền công cộng)

Nhà sư Tam Tạng liền lập một pháp đàn, trên đàn khói hương nghi ngút. Sau đó ông đem một chiếc áo cà sa đặt vào cái hộp bằng bạc, rồi lại đặt vào trong mấy tầng hòm gỗ, hơn nữa hòm gỗ còn được khóa kín rồi đem đặt lên pháp đàn. Đồng thời nhà sư Tam Tạng tự thân ngồi đả tọa trên đàn. Cả vua Đường Huyền Tông, Võ Phi, Diệp Sư đều tận mắt nhìn thấy trên pháp đàn có một vòng Bồ Tát, bên ngoài còn có một vòng thần nhân mặc giáp vàng, bên ngoài nữa lại còn có một vòng kim cang hộ pháp vây quanh, các vị thánh hiền đông đảo đứng sát nhau, bao phủ pháp đàn là một bầu không khí hết sức trang nghiêm. Nhà sư Tam Tạng không lúc nào rời mắt khỏi chiếc hộp, dù chỉ là trong chốc lát.

La Công Viễn vẫn ngồi ở đó, cười nói như thường, không ai đoán được ông định làm gì. Mọi người đều dồn tất cả ánh mắt vào vị đạo sĩ, nhưng ông chẳng hề bận tâm. Thời gian trôi qua được một lúc lâu thì vua Huyền Tông hỏi: 

- Phép thuật sao làm lâu đến vậy? Lấy chiếc áo có khó lắm không?

Đạo sĩ La Công Viễn đáp: 

- Thần không dám tự phô trương năng lực, cũng không biết có lấy được chưa, chỉ xin sư Tam Tạng cho xem cái hộp.

Vua Huyền Tông khai ngôn, lệnh nhà sư Tam Tạng mở hộp lấy áo cà sa ra.

Tam Tạng nhìn thấy chiếc hộp vẫn còn được khóa kín, trong lòng mừng thầm. Nhưng khi mở chiếc hộp bạc ông đã hét to: “Khổ!”.

thần thông của người xưa
Tượng Tam Tạng. (Ảnh miền công cộng)

Chiếc áo cà sa kia không cánh mà đã bay đi đâu mất, chỉ còn lại chiếc hộp không. Sư Tam Tạng kinh hãi đến mức mặt mày trắng bệch, nói không nên lời.

Vua Đường Huyền Tông vỗ tay cười lớn. Đạo sĩ Công Viễn bèn thưa:

- Thỉnh hoàng thượng lệnh cho người đến pháp viện của thần mở tủ lấy chiếc áo cà sa ra.

Sứ giả của nhà vua lĩnh chỉ đi lấy áo, trong phút chốc áo cà sa đã nằm trong tay. Vua Huyền Tông nhìn thấy áo cà sa mới được lấy về xong bèn hỏi đạo sĩ La Công Viễn rằng:

- Trẫm rõ ràng nhìn thấy rất nhiều Bồ Tát và chư thần hộ pháp, ông đã dùng cách nào để lấy áo ra?

Công Viễn thưa: 

- “Bồ Tát là bậc trung trong hàng Thánh giả. Chư Thần mặc giáp là bậc thấp trong Đạo. Về những huyền diệu của Thái thượng chí Chân thì không phải là điều mà những thuật sĩ có thể biết được. Vừa rồi thần sai Ngọc Thanh Thần Nữ đến lấy, tuy có Bồ Tát, Kim Cương, nhưng ngay cả hình bóng của Thần Nữ họ cũng không nhìn thấy, lấy dễ như đi trên đường phẳng, có trở ngại gì đâu? ” 

Huyền Tông lấy làm cao hứng, ban thưởng cho đạo sĩ La Công Viễn rất trọng. Cả Diệp Công và Tam Tạng đều bội phục thần thông của vị đạo sĩ.

Câu chuyện trên cũng đã giải thích cho chúng ta một vấn đề rằng, vì sao khi có một số khí công sư biểu diễn về thần thông của họ, lúc thì thực hiện được, lúc lại không. Chính là khi đó có một người có năng lực cao hơn (tầng thứ cao hơn) ngăn cản họ, hoặc quấy nhiễu không cho họ thực hiện thi triển siêu năng lực. Nguyên nhân kỳ thực lại rất đơn giản.

Thiên Hoa 

Theo SecretchinaBÀI CHỌN LỌC

Đạo nhân thi triển phép “cách không lấy vật” khiến vua Đường Huyền Tông hết lời khen ngợi