Tâm thư của Hoa Mộc Lan gửi tới Lưu Diệc Phi
Cố ý gây hấn để học võ công