Cùng nhau xuống đường

Bình luận Đoàn Thị Lam Luyến • 10:19, 03/01/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Xưa kia một triều đại; Chỉ có vài kẻ gian. Bây giờ những kẻ xấu; Móc nối thành tập đoàn.

Lương tri toàn thế giới
Cùng nhau ta xuống đường
Chung tay chặn cái ác
Giúp Trump cứu quê hương

Cái ác đang bành trướng
Chúng không chừa Thánh đường
Chúng không chừa trường học
Phá tan hoang thị trường

Xưa kia một triều đại
Chỉ có vài kẻ gian
Bây giờ những kẻ xấu
Móc nối thành tập đoàn

Chúng gieo rắc chết chóc
Buôn bán trên mạng người
Chúng biến các em nhỏ
Thành đồ chơi mua vui

Không trị hết ma quỷ
Ma quỷ càng sinh sôi
Mưu toan “Toàn cầu hóa”
Để thôn tính loài người

Cái ác vốn ẩn náu
Giờ đây lộ nguyên hình
Cái Thiện biết đoàn kết
Cái Ác hết hoành hoành

Không chỉ có nước Mỹ
Cả thế giới lâm nguy
Không nhanh cứu  thế giới
Thế giới chẳng còn gì

Chỉ còn vài ngày nữa
Là Thiện – Ác phân tranh
Chẳng còn bao lâu nữa
Thế giới sẽ yên lành

Thành tâm mà cầu nguyện
Chúa chở che yêu thương
Trí huệ và dũng mãnh
Cùng nhau ta xuống đường!

Ngày 03 tháng 1 năm 2021

Đoàn Thị Lam LuyếnBÀI CHỌN LỌC

Cùng nhau xuống đường