Câu chuyện Phật gia: Đây mới là nguyên do thực sự của giới sắc

Giúp NTDVN sửa lỗi

Có một tăng nhân trẻ hỏi Phật Thích Ca Mâu Ni rằng: “Bà Ma-ha Ba-xà-ba-đề cùng 500 nữ nhân xuất gia, họ cũng cạo đầu và nhuộm áo, dáng vẻ cũng giống người tu hành, chúng con có thể không nhìn họ như nữ giới, nhưng đối với phụ nữ trong xã hội, chúng con nên giữ thái độ như thế nào?”

Ngày nay, chúng ta thường thấy những câu chuyện trên mạng xã hội về những vị hòa thượng và người xuất gia, không ít trong số họ có chấp vào tiền tài, sắc dục, rượu thịt quần áo, cũng như bụng dạ hẹp hòi.

Thực chất tu luyện Phật gia ngày xưa, tâm sắc dục là chấp trước mà đệ tử Phật nhất định phải bỏ, không chỉ tuyệt đối không thể phát sinh bất kỳ hành vi tính dục không đúng đắn nào, mà hòa thượng và ni cô trong chùa càng phải đối đãi nghiêm khắc với những niệm đầu (ý niệm đầu tiên) xuất hiện trong não của mình, thời thời khắc khắc bảo trì chính ngôn và chính niệm. Vậy, đệ tử Phật gia vì sao phải giới sắc? Phật Đà đã nhắc nhở các đệ tử của Ngài như thế nào?

Đệ tử Phật gia vì sao phải giới sắc? Phật Đà đã nhắc nhở các đệ tử của Ông như thế nào? (Ảnh: Miền công cộng)

Và, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã khai thị cho các đệ tử của Ngài như thế nào vào thời nguyên thủy?

Kỳ thực, năm ấy, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lần đầu tiên truyền Pháp là không có nữ giới xuất gia. Sau này, dì của Ngài là một cư sĩ, bà Ma-ha Ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī Gotamī) đã dẫn dắt 500 nữ nhân trong gia tộc Thích Ca xuất gia tu hành, đây là những ni cô đầu tiên trong Phật giáo.

Không lâu sau khi bà Ma-ha Ba-xà-ba-đề xuất gia, có một tăng nhân trẻ hỏi Phật Thích Ca Mâu Ni rằng: “Bà Ma-ha Ba-xà-ba-đề cùng 500 nữ nhân xuất gia, họ cũng cạo đầu và nhuộm áo, dáng vẻ cũng giống người tu hành, chúng con có thể không nhìn họ như nữ giới, nhưng đối với phụ nữ trong xã hội, chúng con nên giữ thái độ như thế nào?”

Phật Thích Ca Mâu Ni trả lời: “Tốt nhất có thể tránh họ, đừng nhìn họ; giả sử không thể tránh họ, phải như không nhìn thấy họ, đừng nói chuyện; giả như không thể không nói chuyện, thì khi nói chuyện với họ nhất định phải giữ tâm thuần khiết, phải nhớ bản thân mình là người xuất gia, cũng giống như hoa sen trong bùn vậy, mặc dù ô uế nhưng hoa sen vẫn thanh tịnh không dơ bẩn.”

“Sắc dục là nguồn gốc của tội ác trên thế giới. Nên để thân tâm thanh tịnh và thuần khiết khi sống trên thế gian này. Lúc nhìn thấy người phụ nữ lớn tuổi, nên đối đãi với họ như mẹ mình; khi nhìn thấy cô gái trẻ, nên đối đãi với họ như chị em gái của mình.”

“Thứ mạnh nhất trên đời là sức mạnh của sắc dục và phiền não, và thứ đáng sợ nhất cũng là sức mạnh của sắc dục và phiền não… Hai ma lực này có thể xói mòn ý chí và hủy hoại người ta chỉ trong một sớm… Nếu người nam học đạo mà trầm mê nữ sắc; người nữ học đạo mà si mê đàn ông đẹp, thì sự dâm dục sẽ đóng kín trí huệ và không dễ minh bạch chân lý. Cần cẩn trọng ước thúc bản thân, đừng cho phép tâm mình phóng đãng.”

Cao Nguyên
Theo Vision TimesBÀI CHỌN LỌC

Câu chuyện Phật gia: Đây mới là nguyên do thực sự của giới sắc