Ca trù: Thiên tai nhân họa

Bình luận YT: Bách Thông • 09:15, 17/07/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ca trù là một môn nghệ thuật truyền thống lâu đời của dân tộc, là di sản văn hóa đặc sắc của Việt Nam, được UNESCO công nhận là kiệt tác văn hóa phi vật thể và truyền miệng của nhân loại. Bài ca trù thể cách hát nói "Thiên tai nhân họa" được trình bày bởi nghệ sĩ ca trù Phạm Thị Huệ (đàn đáy) và con gái Nguyễn Huệ Phương (phách) cùng nghệ sĩ Đoàn Linh Hương (trống chầu). (Nguồn: Youtube Bách Thông)

Thiên tai nhân hoạ Trời cảnh tỉnh
Thế nhân nào hỏi mấy ai hay
Luân hồi cõi tạm mãi vần xoay
Trần gian vì sao ta lại đến

Ôn dịch từ đâu tràn thế giới
Dối lừa che phủ khắp nhân gian
Mịt mùng khói phủ tiếng khóc than
Mạt thế nguy nan Trời cảnh tỉnh

Thế nhân nhanh đến tìm chân tướng
Thiện Lương là đường đến bình an
Dẫu yêu ma quỷ kế lọc lừa
Đạo Trời Đất Thần Phật ta tôn kính

Vũ trụ mới muôn vàn tươi đẹp
Vượt nguy nan bước tới tương lai
Trời cao thương đón muôn loài

YT: Bách ThôngBÀI CHỌN LỌC

Ca trù: Thiên tai nhân họa