Bắt mạch có thể biết trước vận mệnh con người

Bình luận Tường Hòa • 10:00, 22/09/20

Giúp NTDVN sửa lỗi

Phó Chi Viễn bắt mạch xong rồi nói: "Mạch khí 2 tay không giống nhau, nên đây là 2 người, hơn nữa thân phận một người cao quý, một người thấp hèn".

Thời kỳ cuối nhà Minh đầu nhà Thanh có một người tên là Phó Chi Viễn, ông từng khổ học y thuật, sau lại gặp được một dị nhân truyền cho ông một loại tiểu đạo gọi là "Thái tố mạch". Loại tiểu đạo này có thể thông qua sự thay đổi của mạch tượng thân thể người mà biết trước được vận mệnh sang hèn, hung cát, họa phúc của họ. Sau khi ông tinh thông tiểu đạo này, dần dần ông trở nên nổi tiếng được nhiều người biết đến.

Vào những năm đầu thời Thuận Trị, Tuần phủ Hà Nam họ Đinh đã mời Phó Chi Viễn đến quan phủ. Sau khi bắt mạch cho Tuần phủ, Phó Chi Viễn chúc mừng: "Từ mạch tượng của ngài có thể biết ngày thăng quan tiến chức không còn xa nữa".

Quả nhiên sau đó không lâu Tuần phủ Đinh được thăng làm quan cai quản vùng Lưỡng Hồ (Hồ Bắc, Hồ Nam). 

Một lần nọ, Phó Chi Viễn bắt mạch cho Lý Đình úy và nói: "Khi cỏ xanh thì sườn trái ngài sẽ đau đớn và qua đời".

Quả nhiên đến khi cỏ lên xanh tốt thì Lý Đình úy đã thực sự phát bệnh, sườn trái đau đớn rồi chết.

Lại một lần, có một viên quan tên là Lưu Phương Bá, do làm việc phạm sai lầm lớn nên bị triều đình trừng trị nghiêm khắc, trong lòng mọi người đều vô cùng lo lắng rằng Lưu Phương Bá lần này sẽ phải chịu cái họa sát thân. Phó Chi Viễn được mời đến bắt mạch cho Lưu Phương Bá, xem mạch xong, Phó Chi Viễn nói: "Không sao, cuối cùng cũng chỉ là hạ chức giáng cấp mà thôi".

Kết quả là cuối cùng triều đình xử lý quả nhiên đúng như những gì Phó Chi Viễn đã nói.

Có viên quan Học sử (tức Đề đốc Học chính) họ Lý không tin Phó Chi Viễn có bản lĩnh như thế này, nên muốn thử xem. Lý Học sử lệnh cho một cô con gái và một tì nữ của ông ăn mặc như nhau, ở sau rèm và ngồi sát vào nhau, sau đó một người thò tay trái ra ngoài, một người thò tay phải ra ngoài, nhìn như là tay phải và tay trái của cùng một người. Sau đó mới Phó Chi Viễn bắt mạch đoán vận.

Phó Chi Viễn bắt mạch xong rồi nói: "Mạch khí 2 tay không giống nhau, nên đây là 2 người, hơn nữa thân phận một người cao quý, một người thấp hèn".

Lý Học sử lúc này mới tin vào kỳ thuật của Phó Chí Viễn.

Điều này có lẽ là do trên thân thể con người có mang những tín tức của người đó, do đó người ta mới có thể dùng các phương thức như sờ xương, xem tướng mặt và bắt mạch mà biết được vận mệnh của con người.

Tường Hòa

Nguồn: Thu Đăng Tùng Thoại
Theo SecretchinaBÀI CHỌN LỌC

Bắt mạch có thể biết trước vận mệnh con người