Trung Quốc đô hộ một nửa Mông Cổ

Chúng ta đã nghe nói đến cuộc đàn áp người Tây Tạng ở Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi ở Tân Cương, nhưng bạn đã biết về cuộc diệt chủng mà chế độ Trung Quốc gây ra tại Nội Mông hay chưa?