Bộ trưởng Giáo dục Trung Quốc: 'Kiên quyết chống các tư tưởng sai trái' xâm nhập tài liệu giáo dục

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tại Hội nghị công tác tài liệu giảng dạy toàn quốc lần thứ nhất tổ chức vào ngày 22/9, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Trung Quốc - ông Trần Bảo Sinh (Chen Baosheng) đã ra lệnh cần tăng cường kiểm soát tài liệu giảng dạy và "kiên quyết chống lại và ngăn chặn sự xâm nhập của các tư tưởng sai trái vào tài liệu giảng dạy". Điều này cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sử dụng tài liệu giáo dục để ra tay ‘tẩy não’ người dân.

Theo trang web chính thức của Bộ Giáo dục Trung Quốc, tại cuộc họp, ông Trần Bảo Sinh đã sử dụng cụm từ rất đặc sắc của ĐCSTQ là "mặt trận sách giáo khoa" để chỉ việc biên tập tài liệu giảng dạy. Ông Trần yêu cầu tài liệu giảng dạy của trường phải lấy "Tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc về Trung Quốc thời đại mới của Chủ tịch Tập Cận Bình" làm chỉ đạo, “nắm vững đường lối chính trị và định hướng giá trị”, “ kiên quyết chống và ngăn chặn sự xâm nhập của các tư tưởng sai trái vào tài liệu giảng dạy”...

Gần đây, Jamestown Foundation, một tổ chức chính sách của Washington ở Hoa Kỳ, tuyên bố rằng ĐCSTQ đã sao chép “các trại cải tạo” của Tân Cương ở Tây Tạng, buộc người Tây Tạng tham gia vào lao động cải tạo cưỡng bức, truyền bá tư tưởng và đồng hóa người Tây Tạng. Chính quyền ĐCSTQ tuyên bố động thái này là kế hoạch cai trị Tây Tạng và phương châm giáo dục của đảng trong thời kỳ mới. Ngày nay, phương pháp tẩy não đã được mở rộng tới các tài liệu giảng dạy trên toàn quốc.

Nhà bình luận về vấn đề thời sự Lưu Nhuệ Thiệu (Liu Ruishao) trước đây đã bình luận về nền giáo dục tẩy não của ĐCSTQ, nói rằng ĐCSTQ tùy tiện sửa đổi sách giáo khoa và muốn thông qua tẩy não duy trì quyền cai trị của mình. Điều này phản ánh sự tự tin vào thể chế của họ là giả và cho thấy sự lúng túng của chính quyền khi không biết làm thế nào để che đậy những lời dối trá của họ với người dân. ĐCSTQ chỉ có một cách duy nhất là kiên quyết dùng thủ đoạn tẩy não truyền thống và “chừng nào còn lừa được thì tiếp tục lừa”.

Minh Thanh

Theo SOHBÀI CHỌN LỌC

Bộ trưởng Giáo dục Trung Quốc: 'Kiên quyết chống các tư tưởng sai trái' xâm nhập tài liệu giáo dục