Lưỡng Hội Trung Quốc: Từ 'ổn định' xuất hiện 64 lần trong bài báo cáo của ông Lý Khắc Cường

Bình luận Đông Phương • 18:57, 06/03/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Vào ngày 5/3, Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã khai mạc tại Bắc Kinh và ông Lý Khắc Cường đã báo cáo về công việc của chính phủ. Từ "ổn định" xuất hiện 64 lần trong bài báo cáo dài 1 giờ đồng hồ này. Có phân tích cho rằng điều này cho thấy, sự ổn định chính là mối quan tâm lớn của chính quyền Trung Quốc.

Theo truyền thông Trung Quốc, vì dịch bệnh nên thời gian họp năm nay sẽ bị cắt giảm, và báo cáo công tác chính phủ năm nay của Quốc vụ viện ĐCSTQ sẽ có hai phiên bản. Bản mà ông Lý Khắc Cường đọc tại cuộc họp là bản tóm tắt, còn bản đầy đủ sẽ được đệ trình cho các đại biểu của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc ĐCSTQ xem xét, sau đó sẽ công bố bản đầy đủ cho công chúng.

Trong toàn văn bản báo cáo công việc chính phủ dài 16.000 từ của ĐCSTQ, từ “ổn định” đã xuất hiện 64 lần.

Bao gồm "kiên trì thực hiện theo quan điểm chung là thúc đẩy kinh tế trong khi duy trì sự ổn định"; nhắc lại "kiên quyết làm tốt ‘6 ổn định’ và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ ‘6 bảo đảm’ '', v.v.

“6 ổn định” là 6 điều phải duy trì ổn định của ĐCSTQ và sau khi đại dịch xảy ra nó đã trở thành “6 bảo đảm", cụ thể là: bảo đảm việc làm, bảo đảm sinh kế cơ bản, bảo đảm chủ thể thị trường, bảo đảm an ninh lương thực và năng lượng, bảo đảm sự ổn định của chuỗi cung ứng công nghiệp, và bảo đảm hoạt động ở dưới cơ sở.

Về tình hình quốc tế, báo cáo của ông Lý Khắc Cường nói rằng quốc tế gia tăng sự bất ổn, tình hình kinh tế thế giới phức tạp và gay gắt, đồng thời cũng nhấn mạnh vấn đề ổn định.

Chủ tịch Liên đoàn vì một Trung Quốc Dân chủ (Federation for a Democratic China) - Tiến sĩ Tần Tấn (Qin Jin) nói với The Epoch Times rằng, để giải thích hệ thống ngôn ngữ của ĐCSTQ thì cần phải hiểu theo hướng ngược lại. Nó thiếu cái gì thì sẽ nói cái đó và những gì nó nói là những gì nó thiếu. Quy tắc này đã tồn tại từ rất lâu, những tin tức do ĐCSTQ thông báo nên được hiểu theo nghĩa ngược lại.

Ông Tần nói: “Lý Khắc Cường đã sử dụng quá nhiều từ ‘ổn định’, điều này cho thấy rằng ‘giang sơn ổn định vững chắc’ là mối quan tâm lớn của họ”.

Về hai phiên họp năm nay của ĐCSTQ, ông Tần cho rằng không có gì đáng xem và không có gì mới, về mặt chính trị, nó sẽ không thúc đẩy nền chính trị của Trung Quốc phát triển theo hướng lành mạnh và tươi sáng, về mặt kinh tế cũng sẽ không có chuyển biến gì lớn.

Lưỡng Hội gồm phiên họp thường niên của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc ĐCSTQ và của Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân ĐCSTQ. Vì hai phiên họp này thường diễn ra trùng thời gian nên được gọi là "Lưỡng Hội", hay "Hai phiên họp".

Đông Phương

Theo Epoch Times tiếng TrungBÀI CHỌN LỌC

Lưỡng Hội Trung Quốc: Từ 'ổn định' xuất hiện 64 lần trong bài báo cáo của ông Lý Khắc Cường