Ông Tập xuất hiện cùng phu nhân tại Thiểm Tây
TQ: Quản lý đô thị ném người già văng xa