Giấc Mơ về Cuộc Sống Con Người - Michelangelo
Tranh thảm: Nghệ Thuật Vàng của Thời Hoàng Kim