Tổng thống Biden ký Sắc lệnh hành pháp về bầu cử để tăng số lượng cử tri là phạm nhân

Bình luận Nguyên Hương • 09:30, 08/03/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ngày 7/3, Tổng thống Joe Biden đã ký một Sắc lệnh hành pháp để thay đổi cách tiến hành bầu cử của chính phủ liên bang, bao gồm tăng cường khả năng tiếp cận thông tin bầu cử và quyền đăng ký cử tri cho tù nhân và những tội phạm khác đang bị quản chế.

“Sắc lệnh sẽ chỉ đạo Tổng chưởng lý Hoa Kỳ thiết lập các thủ tục cung cấp tài liệu giáo dục liên quan đến việc đăng ký và bỏ phiếu của cử tri, và trong phạm vi có thể, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký cử tri đối với tất cả các cá nhân đủ điều kiện đang bị Cục Trại giam Liên bang quản thúc”, tờ thông tin của Nhà Trắng viết.

Sắc lệnh cũng chỉ đạo Tổng chưởng lý hỗ trợ các cựu tù nhân có được giấy tờ tùy thân thích hợp để đáp ứng các yêu cầu bỏ phiếu của tiểu bang. Ông Biden cũng đang yêu cầu cơ quan Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ bao hàm chỉ đạo này trong các hợp đồng của mình để tạo điều kiện cho việc bỏ phiếu qua thư và cung cấp thông tin tội phạm đủ điều kiện bỏ phiếu và đăng ký cử tri.

Sắc lệnh này có nghĩa là "thúc đẩy quyền bỏ phiếu" bằng cách tận dụng "các nguồn lực của chính phủ liên bang để tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ đăng ký cử tri và thông tin về việc bỏ phiếu", tờ thông tin của Nhà Trắng nêu rõ.

“Mọi cử tri đủ điều kiện đều có thể bỏ phiếu và số phiếu đó phải được kiểm. Nếu bạn có những ý tưởng tốt nhất, thì bạn không có gì phải che giấu. Hãy để mọi người bỏ phiếu”, ông Biden có lời phát biểu tại bữa sáng "Martin and Coretta King Unity Breakfast" ngày 7/3, trước khi đặt bút ký Sắc lệnh.

Sắc lệnh cũng chỉ đạo người đứng đầu các cơ quan liên bang chuẩn bị một kế hoạch trong 200 ngày tới, về cách thúc đẩy đăng ký cử tri. Các hạng mục hành động tiềm năng trong kế hoạch có thể bao gồm việc phân phối các đơn đăng ký cử tri và lá phiếu qua thư tại các sự kiện của cơ quan và sử dụng các trang web của cơ quan để thúc đẩy việc này.

Sắc lệnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên bang thực hiện các bước để trở thành cơ quan đăng ký cử tri chính thức theo Đạo luật Đăng ký Bầu cử Quốc gia (NVRA). Các cơ quan của tiểu bang, như sở quản lý xe cơ giới Nha lộ vận (DMV) vốn đã phục vụ trọng trách này và NVRA cho phép các cơ quan liên bang thực hiện các trọng trách theo yêu cầu của tiểu bang. Sắc lệnh hành pháp chỉ đạo các cơ quan liên bang đánh giá các cách thức họ có thể hỗ trợ đăng ký cử tri và thông báo cho các tiểu bang rằng họ sẵn sàng trợ giúp.

Sắc lệnh này cũng chỉ đạo việc hiện đại hóa trang web Vote.gov, bao gồm khả năng truy cập và sự chia sẻ các trải nghiệm của người dùng.

Ông Biden đang ra lệnh cho “giám đốc Văn phòng Quản lý Nhân sự làm việc với người đứng đầu các cơ quan liên bang để đưa ra các khuyến nghị cho Tổng thống về việc cho phép nhân viên liên bang nghỉ để đi bỏ phiếu hoặc làm tình nguyện viên cho các chương trình thăm dò ý kiến ​​phi đảng phái, đảm bảo rằng chính phủ liên bang đóng vai trò mẫu mực cho các nhà tuyển dụng khác”.

Sắc lệnh cũng chỉ đạo chính phủ liên bang phân tích những khó khăn trong việc tham gia bầu cử của người khuyết tật và để “tăng cường khả năng tiếp cận bầu cử cho quân nhân tại ngũ và các cử tri ở nước ngoài khác”, cũng như để “thành lập một nhóm chỉ đạo quyền bỏ phiếu của người Mỹ bản địa”.

Nguyên Hương

Theo The Epoch Times

Thế giới Mỹ


BÀI CHỌN LỌC

Tổng thống Biden ký Sắc lệnh hành pháp về bầu cử để tăng số lượng cử tri là phạm nhân