Thượng Viện Hoa Kỳ tha bổng Tổng thống Trump, kết thúc phiên tòa luận tội phế truất một tổng thống lần thứ 3 trong lịch sử Hoa Kỳ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thượng viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu để tha bổng Tổng thống Donald Trump trước cả hai điều khoản luận tội vào ngày 5/2, kết thúc phiên tòa luận tội phế truất một tổng thống lần thứ ba trong lịch sử Hoa Kỳ.

Thượng nghị sỹ của hai đảng đã có cuộc bỏ phiếu mang tính đảng phái để tha bổng Tổng thống trước hai tội danh chống lại ông: lạm quyền và cản trở Quốc hội.

Thế giới Mỹ


BÀI CHỌN LỌC

Thượng Viện Hoa Kỳ tha bổng Tổng thống Trump, kết thúc phiên tòa luận tội phế truất một tổng thống lần thứ 3 trong lịch sử Hoa Kỳ