Thống đốc bang California vi phạm Hiến pháp về lệnh bỏ phiếu qua thư

Bình luận Nguyễn Minh • 03:48, 16/11/20

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thống đốc bang California Gavin Newsom đã vượt quá thẩm quyền và vi phạm Hiến pháp của tiểu bang trong việc ban hành lệnh hành pháp cho phép tất cả người dân California bỏ phiếu qua đường bưu điện nếu họ muốn.

Ngày 13/11 (giờ Mỹ), Thẩm phán Sarah Heckman của Tòa án Thượng thẩm hạt Sutter đã ra phán quyết rằng, lệnh N-67-20 “sửa đổi không phù hợp luật hiện hành, vượt quá thẩm quyền của thống đốc và vi phạm [hệ thống] phân lập quyền lực”.

Thống đốc bang California là thành viên của đảng Dân chủ. Lệnh bỏ phiếu qua thư của ông nêu rõ, do đại dịch COVID-19, “tất cả người dân California đã đăng ký bỏ phiếu trong” cuộc bầu cử ngày 3/11 “phải được trao quyền bỏ phiếu qua đường bưu điện, như một biện pháp thay thế cho việc bỏ phiếu trực tiếp”.

Ông Newsom giải thích rằng, bộ luật của chính quyền California trao cho thống đốc của bang quyền ban hành các lệnh giống như lệnh liên quan về phiếu bầu qua thư. Tuy nhiên, với giải thích này, ông đã không thuyết phục được Thẩm phán Sarah Heckman.

Theo tài liệu phán quyết dài 9 trang, bà Heckman khẳng định, nhánh lập pháp đưa ra luật, còn thống đốc bang và nhánh hành pháp chịu trách nhiệm thực thi luật một cách trung thực.

Xem thêm: Tổng Tuyển Cử

Bà phán quyết: “Thống đốc [bang] không được thực hiện quyền lập pháp trừ khi được Hiến pháp cho phép. Điều V, Mục 1 của Hiến pháp California không trao cho Thống đốc quyền thực hiện những chức năng đã được trao cho Cơ quan lập pháp, nếu không có sự ủy quyền của Cơ quan lập pháp về một phần thẩm quyền lập pháp của mình cho các quan chức hoặc tổ chức hành pháp thông qua các luật định đã được ban hành”.

Khoảng một tuần sau khi thẩm phán cho biết thống đốc của California không thể làm như vậy nhưng có thể ban hành lệnh, lệnh mà ông Newsom đưa ra hồi tháng Sáu đã bị huỷ bỏ. Theo phán quyết, thống đốc bang không có quyền sửa đổi luật hoặc đưa ra luật mới. 

Thẩm phán Sarah Heckman nói: “Gavin Newsom, với tư cách chính thức là Thống đốc bang California bị ràng buộc và bị cấm thực hiện bất kỳ quyền lực nào theo Đạo luật Khẩn cấp California (Bộ luật Chính phủ 8550) sửa đổi hay thay đổi luật hiện hành, hoặc làm mới luật định hay chính sách lập pháp”.

Bà Sarah Heckman được bầu làm Thẩm phán của Tòa án Thượng thẩm hạt Sutter vào năm 2012. Nhiệm kỳ của bà kéo dài đến năm 2021.

Dân biểu James Gallagher và Kevin Kiley thuộc đảng Cộng hòa đã đệ đơn kiện Thống đốc Gavin Newsom.

Trong một tuyên bố chung, 2 dân biểu nói: “Hôm nay, Tòa án xác nhận rằng ông Gavin Newsom không [có quyền] cai trị California và chúng ta vẫn là một quốc gia của luật pháp. California đã không được điều hành tốt theo kiểu thể chế độc tài. Việc quay trở lại với chính phủ đại diện sẽ là tốt nhất cho cộng đồng và nền kinh tế. Thống đốc phải chấp nhận phán quyết này như một nguyên tắc cơ bản của nền dân chủ của chúng ta và tự điều chỉnh bản thân tuân theo điều này".

Văn phòng của ông Newsom đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Nguyễn Minh
Theo Epoch times Tiếng AnhBÀI CHỌN LỌC

Thống đốc bang California vi phạm Hiến pháp về lệnh bỏ phiếu qua thư