Sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Biden về cải cách bầu cử thúc đẩy bỏ phiếu qua thư và 'Chống lại thông tin sai lệch'

Bình luận Nguyên Hương • 12:27, 08/03/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ngày 7/3, Tổng thống Joe Biden đã ban hành Sắc lệnh hành pháp về "quyền được bầu cử", chỉ thị các cơ quan chính phủ liên bang thúc đẩy các thủ tục đăng ký cử tri, giúp người Mỹ đăng ký bỏ phiếu qua thư và "chống thông tin sai lệch", và một số các biện pháp khác.

Theo Breibart, Sắc lệnh hành pháp để thúc đẩy quyền được bỏ phiếu giống như một danh mục “cải cách” của Đảng Dân chủ, bao gồm nhiều thực tiễn đã được áp dụng trong cuộc bầu cử năm 2020, trên cơ sở tạm thời do đại dịch. Các điều khoản của Sắc lệnh bao gồm:

  • Sử dụng các cơ quan liên bang để thúc đẩy đăng ký cử tri;
  • Sử dụng các cơ quan liên bang để thông báo cho người Mỹ về việc bỏ phiếu;
  • Liên kết các trang web của cơ quan liên bang với các trang web đăng ký cử tri của tiểu bang;
  • Cung cấp các ứng dụng đăng ký cử tri và bỏ phiếu qua thư;
  • Sử dụng “các tổ chức bên thứ ba được phê duyệt, phi đảng phái” để đăng ký cử tri tại các cơ quan liên bang;
  • Sử dụng giấy tờ tùy thân do cơ quan cấp để giúp người dân đăng ký bầu cử;
  • Cung cấp nhiều dịch vụ đa ngôn ngữ hơn cho các cử tri tiềm năng;
  • Cho nhân viên "nghỉ để đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử Liên bang, Tiểu bang, địa phương, Bộ lạc và lãnh thổ”; và
  • Thúc đẩy quyền tiếp cận và đăng ký cử tri cho các tù nhân liên bang.

Một điều khoản nêu rõ: “Chính phủ Liên bang có trách nhiệm mở rộng khả năng tiếp cận và giáo dục về thông tin đăng ký và bầu cử của cử tri, đồng thời chống lại thông tin sai lệch, để cho phép tất cả những người Mỹ đủ điều kiện tham gia vào nền dân chủ của chúng ta”.

Các câu chuyện tin tức hợp pháp (và chính xác) về các giao dịch kinh doanh của con trai của Tổng thống là Hunter Biden, đã bị các công ty truyền thông xã hội và các phương tiện truyền thông chính thống đàn áp trong cuộc bầu cử năm 2020 với chiêu bài chống lại “thông tin sai lệch” như vậy.

Sắc lệnh hành pháp này cũng thúc đẩy số lượng cử tri là tội phạm gia tăng.

Nguyên Hương

Theo Breibart

Thế giới Mỹ


BÀI CHỌN LỌC

Sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Biden về cải cách bầu cử thúc đẩy bỏ phiếu qua thư và 'Chống lại thông tin sai lệch'