Lời kêu gọi Hoa Kỳ đoàn kết từ Ủy ban cố vấn của Tổng thống Trump

Bình luận Nguyên Hương • 11:53, 19/01/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ủy ban cố vấn của Tổng thống Trump kêu gọi quốc gia đoàn kết và hợp nhất lại xung quanh các giá trị cốt lõi của Hoa Kỳ.

Ngày 18/1, trong nỗ lực gắn kết người Mỹ xung quanh các nguyên tắc cốt lõi của các vị lãnh tụ sáng lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Ủy ban cố vấn 1776 của Tổng thống Donald Trump công bố một báo cáo sau khi hoàn thành nhiệm vụ xem xét lại lịch sử thành lập đất nước Hoa Kỳ.

Trong bối cảnh gia tăng của xu hướng khắc họa chân dung Hoa Kỳ là đất nước kỳ thị chủng tộc và áp bức, Ủy ban cho biết, người Mỹ ngày nay "bị chia rẽ sâu sắc" về ý nghĩa, lịch sử của Hoa Kỳ và cách thức quản lý đất nước. 

Sau khi xem xét lại các nguyên tắc và lý tưởng được ghi trong bản Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp, báo cáo viết: “Hoa Kỳ hay bất kỳ quốc gia nào khác đều chưa hoàn toàn tuân theo chân lý phổ quát về bình đẳng, tự do, công lý và chân lý về một chính phủ hợp pháp do người dân bầu chọn. Nhưng trước Hoa Kỳ, không một quốc gia nào dám mạnh dạn đề cập đến những chân lý này trong nền tảng chính trị quốc gia và cũng không  có quốc gia nào nỗ lực nhiều hơn, hoặc làm nhiều hơn Hoa Kỳ để đạt được những giá trị này”.

Các tác giả đã dành một phần lớn báo cáo cho việc khám phá những thách thức đối với các nguyên tắc cốt lõi của Mỹ. Một số mang tính lịch sử, chẳng hạn như chế độ nô lệ, về cơ bản không phù hợp với ý tưởng rằng "Con người sinh ra ai cũng đều có quyền tự do bình đẳng". Những nguyên tắc khác gần đây hơn, như chủ nghĩa cấp tiến, cho rằng Hiến pháp cần phải không ngừng được cập nhật để đảm bảo các quyền mới theo trào lưu; các phong trào phát-xít và cộng sản tìm kiếm một chính phủ toàn trị không tôn trọng các quyền cá nhân; và chính trị bản sắc hiện đại (cách tiếp cận chính trị phân biệt chủng tộc, giới tính, tôn giáo...) ủng hộ một hệ thống đặc quyền nhóm rõ ràng nhân danh “công bằng xã hội”.

“Lập luận, chiến thuật và tên gọi của những phong trào này đã thay đổi, và mức độ thách thức cũng khác nhau, nhưng tất cả đều cùng tuân theo một một nguyên tắc sai lầm — rằng mọi người không có giá trị như nhau cũng như không có quyền bình đẳng giống nhau”, báo cáo viết.

Báo cáo cảnh báo về sự nguy hiểm của các phong trào chính trị hiện đại đang rời bỏ các nguyên tắc cốt lõi của nước Mỹ và nhấn mạnh rằng, nhiều phong trào lịch sử đã thành công vì chúng giúp củng cố những nguyên tắc cốt lõi này chứ không phá bỏ.

“Những cải cách lớn — như ủng hộ nạo phá thai, quyền bầu cử của phụ nữ, chống chủ nghĩa cộng sản, Phong trào dân quyền và Phong trào quyền ủng hộ sự sống của thai nhi — thường được đưa ra nhằm cải thiện sự cống hiến của chúng ta đối với các nguyên tắc của Tuyên ngôn Độc lập theo Hiến pháp,” các tác giả viết .

Báo cáo kêu gọi cần có một sự "đổi mới quốc gia" về giáo dục để dạy cho các công dân Mỹ trong tương lai những nguyên tắc cơ bản và tính cách cần thiết để thực hiện những nguyên tắc đó. Theo tác giả, giáo dục lòng yêu nước không có nghĩa là bỏ qua những lỗi lầm trong quá khứ của dân tộc, mà là nhìn lịch sử dưới lăng kính lành mạnh và rõ ràng, với lòng tôn kính và yêu thương.

Báo cáo cảnh báo rằng, các trường cao đẳng và đại học của Mỹ đang làm điều hoàn toàn ngược lại khi nhấn mạnh rằng những nơi này đã trở thành “môi trường dung thứ chủ nghĩa chống Mỹ, sự phỉ báng và kiểm duyệt” với mục đích “thao túng ý kiến ​​hơn là giáo dục trí tuệ”.

Các tác giả đã đặc biệt đề cập đến nhà sử học Howard Zinn và Dự án 1619 đoạt giải Pulitzer vì đã làm lu mờ tính nhân văn, lòng tốt và lòng nhân từ của các nhân vật lịch sử của Hoa Kỳ. Thay vào đó họ tiêm nhiễm cho thế hệ trẻ của Hoa kỳ một phiên bản bóp méo lịch sử đất nước này.

"Chủ nghĩa xét lại lịch sử đã chà đạp lên những công trình nghiên cứu trung thực và bóp méo sự thật của lịch sử, làm người Mỹ phải xấu hổ với những tội lỗi của tổ tiên, cũng như tiêm nhiễm vào đầu họ những lý luận rằng chủ nghĩa phân biệt chủng tộc có hệ thống chỉ có thể dùng nhiều phân biệt chủng tộc hơn để loại bỏ. Đây là một hệ tư tưởng nhằm thao túng ý kiến ​​hơn là giáo dục trí tuệ" báo cáo viết.

Tác giả nói, việc duy trì và nối tiếp truyền thống đoàn kết và thống nhất của Hoa Kỳ phụ thuộc vào việc người Mỹ có đồng lòng sẵn sàng đứng lên chống lại chế độ chuyên chế hay không.

Báo cáo viết: “Hơn tất cả, chúng ta phải đứng lên chống lại sự chuyên chế trong mọi lĩnh vực có khuynh hướng thiên lệch chỉ nói về tội lỗi và phủ nhận sự vĩ đại của nước Mỹ. Ở nhà, ở trường, ở nơi làm việc và trên thế giới, chính con người — và chỉ có người Mỹ — mới có sức mạnh đứng lên đấu tranh cho nước Mỹ và bảo vệ các giá trị sống của nước Mỹ”.

Nguyên Hương

Theo The Epoch Times

Thế giới Mỹ


BÀI CHỌN LỌC

Lời kêu gọi Hoa Kỳ đoàn kết từ Ủy ban cố vấn của Tổng thống Trump