Chính quyền TT Trump xóa bỏ các hạn chế thời Obama đối với các tổ chức tôn giáo

Giúp NTDVN sửa lỗi

Dân biểu Foxx nói: “Các tổ chức tôn giáo thường bị nhắm mục tiêu bởi các chính trị gia và tổ chức cánh tả, những người tìm cách tước bỏ các quyền trong Hiến pháp của họ. Chính quyền [Tổng thống] Trump đã làm việc chăm chỉ để đẩy lùi các chính sách có thể làm suy giảm đức tin của bất kỳ người Mỹ nào".

Ngày 14/12, chín cơ quan liên bang đã thông qua một bộ quy tắc mới, tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các tổ chức tôn giáo tham gia vào các chương trình dịch vụ xã hội do liên bang tài trợ .

Được soạn thảo lần đầu tiên vào tháng 1/2020 theo Sắc lệnh hành pháp 13831 vào tháng 5/2018 của Tổng thống Donald Trump, bộ quy tắc này áp dụng cho Bộ Nông nghiệp, Bộ Giáo dục, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Bộ An ninh Nội địa, Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động và Cựu chiến binh, cũng như Cơ quan Phát triển Quốc tế.

Bộ quy tắc ra đời nhằm đảm bảo các nhà thầu tôn giáo cũng như các nhà thầu không tín ngưỡng nhận được sự đối xử bình đẳng khi họ cạnh tranh cho các khoản tài trợ và hợp đồng của liên bang.

Một số quy định từ thời cựu Tổng thống Obama đã bị đảo ngược, bao gồm quy định yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ xã hội và chăm sóc sức khỏe dựa trên tín ngưỡng phải giới thiệu khách hàng đến một nhà cung cấp thay thế, nếu khách hàng gặp khó khăn với tôn giáo của họ. Một quy tắc bị loại bỏ khác thì dành ưu tiên cho các nhà cung cấp không tín ngưỡng, để đảm bảo một nhà cung cấp tôn giáo sẽ không phải là nhà thầu liên bang duy nhất trong một khu vực cụ thể.

Trong buổi công bố bản quy tắc hôm 14/12, Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos cho biết: “Tự do tôn giáo là nguyên tắc cơ bản mà Chính quyền [của Tổng thống Trump] luôn nhất quán thể hiện sự cam kết bảo vệ mạnh mẽ".

Bộ trưởng DeVos nói: “Tại Bộ Giáo dục, chúng tôi tiếp tục đảm bảo các tổ chức dựa trên đức tin, bao gồm các cơ sở dựa trên tín ngưỡng, không phải từ bỏ quyền trong Tu chính án đầu tiên của họ để được tham gia vào các chương trình dành cho người nộp thuế". Bà còn cho biết thêm rằng, Bộ Giáo dục sẽ tiếp tục đảm bảo các nhà cung cấp giáo dục có tín ngưỡng được “đối xử bình đẳng bên cạnh các đối tác không tín ngưỡng của họ”.

Bà DeVos nói: “Dười thời Chính quyền [Tổng thống Trump], sự phân biệt đối xử về tôn giáo trong giáo dục không bao giờ được dung thứ".

Đồng thời, bản quy tắc này vẫn bảo lưu hầu hết các quy định hiện có để điều hành sự tham gia của các tổ chức tôn giáo, bao gồm các điều khoản cấm các nhà cung cấp phân biệt đối xử với những người thụ hưởng dựa trên tôn giáo. Ngoài ra, bộ quy tắc yêu cầu mọi hoạt động tôn giáo của tổ chức phải được tách biệt về thời gian hoặc địa điểm khỏi bất kỳ dịch vụ nào được tài trợ trực tiếp bằng tiền liên bang.

Hạ nghị sĩ Bobby Scott (Dân chủ) kiêm Chủ tịch Ủy ban Giáo dục và Lao động Hạ viện cho rằng bộ quy tắc mới này sẽ "có hại", vì nó có thể khiến người dân tham gia vào các hoạt động tôn giáo để nhận được lợi ích trong các chương trình do liên bang tài trợ.

Dân biểu Scott nói trong một tuyên bố: “Luật dân quyền nên bảo vệ những người bị phân biệt đối xử, chứ không phải những người đang ngấm ngầm tham gia vào các hành vi phân biệt đối xử. Thông báo hôm nay phản ánh các ưu tiên đặt sai vị trí của chính quyền này và quan điểm sai lệch về quyền tự do tôn giáo”.

Một thành viên trong ủy ban này là Hạ nghị sĩ Virginia Foxx (Cộng hòa) lại hoan nghênh bộ quy tắc này. Ông Foxx nhận định, nó sẽ bảo vệ các nhóm tôn giáo khỏi sự phân biệt đối xử.

Dân biểu Foxx nói: “Các tổ chức tôn giáo thường bị nhắm mục tiêu bởi các chính trị gia và tổ chức cánh tả, những người tìm cách tước bỏ các quyền trong Hiến pháp của họ. Chính quyền [Tổng thống] Trump đã làm việc chăm chỉ để đẩy lùi các chính sách có thể làm suy giảm đức tin của bất kỳ người Mỹ nào".

Du Miên

Theo Epoch Times tiếng Anh

Thế giới Mỹ


BÀI CHỌN LỌC

Chính quyền TT Trump xóa bỏ các hạn chế thời Obama đối với các tổ chức tôn giáo