Ý

Ý cấm sử dụng các thiết bị 5G của Huawei
'Của người phúc ta'! Trung‌ ‌Quốc‌ ‌buộc‌ ‌Ý‌ ‌‌phải‌ ‌‌mua‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌vật‌ ‌tư‌ ‌y‌ ‌tế‌ ‌trước‌ ‌đây‌ ‌Ý‌ ‌viện‌ ‌trợ‌ ‌
Le Marche - Viên ngọc ẩn giấu của nước Ý