Giấc Mơ về Cuộc Sống Con Người - Michelangelo
Đại Hồng Thủy (Kỳ 2): Con tàu của Noah