Thơ: HAI NGƯỜI CHA
Ngâm thơ: Trăng thu
Thơ: CON TRAI
Thơ: Nhớ quê
Thơ: Chú ếch xanh
Thơ: GIÃN CÁCH
Thơ: Nữ anh hùng đất Việt - Lê Ngọc Trinh
Thơ: Nữ anh hùng đất Việt - Thiều Hoa (1)