Trung‌ ‌Quốc:‌ ‌Thảm‌ ‌họa‌ ‌mưa‌ ‌bão‌ ‌ở‌ ‌8‌ ‌tỉnh‌ ‌miền‌ ‌nam,‌ ‌52‌ ‌con‌ ‌sông‌ ‌có‌ ‌mực‌ ‌nước‌ ‌ vượt‌ ‌mức‌ ‌cảnh‌ ‌báo‌ ‌