Một người làm ác gây họa cháu con
Thói quen quyết định số phận