Suy nghĩ xấu xa thực sự có thể sinh ra 'độc tố'
Một người làm ác gây họa cháu con