Mẹ là Tết của đời con
Vui Xuân mới kể chuyện xưa: Lấy dân làm gốc