Chống dịch như chống giặc?
Giãn cách xã hội toàn bộ TP. Bắc Giang