Nước Mỹ vì sao nên nông nỗi?
Hoan hô
Thơ: Em biết
Trận chiến thần kỳ của tướng Patton