Truyện ngụ ngôn: Lũ quỷ và người nông dân
Một người có đẳng cấp càng cao, càng sạch sẽ
Chúng ta là cỏ xanh, hay trai ngọc?