Một người có đẳng cấp càng cao, càng sạch sẽ
Chúng ta là cỏ xanh, hay trai ngọc?
Ba tuổi thấy nhỏ, bảy tuổi thấy già