Giải mã Thần thoại (P.3): Cây Thần Phù Tang 
Ai đã tạo ra Mặt trăng?
Vầng trăng của người xưa có gì khác biệt?