Điều gì sẽ xảy ra nếu đồng USD mất giá?
Lạm phát cao đang giúp Mỹ tăng trưởng nóng