Con người ai cũng có phong thủy tốt
Đạo đức là lá bài tốt nhất trong cuộc đời