EU

EU công bố kế hoạch ‘Hộ chiếu vaccine’
WHO: Virus này có thể sẽ không bao giờ biến mất!