"Hãy giành chiến thắng cho những em bé chưa sinh ra"