Thơ: Lê Phụng Hiểu (1)
Thơ: Dương Đình Nghệ (1)
Thơ: Triệu Việt Vương (Triệu Quang Phục) (1)
Thơ: Nữ anh hùng đất Việt - Lê Ngọc Trinh
Thơ: Nữ anh hùng đất Việt - Thiều Hoa (1)
Thơ: Nữ anh hùng đất Việt - Lê Chân (1)