Hàng ngàn người từ Hồ Bắc buộc phải cách ly
Thuốc là ‘Vô Dụng’ với Virus