Ý cấm sử dụng các thiết bị 5G của Huawei
Pakistan tuyên bố cấm TikTok