Tắc Khí là nguồn gốc của mọi loại bệnh tật
Người xưa sống khỏe như thế nào?