Đông Y: Mùa hè nên dưỡng "Tâm"
Chữa tâm bệnh, chỉ có tâm dược
Uống nước lạnh có thể gây say nắng
Nước đá gây ra béo và làm tổn hại cơ thể