SARS-CoV-2 có gây ra bệnh Kawasaki?
WHO: Virus này có thể sẽ không bao giờ biến mất!