8 bộ phận cơ thể thường xuyên bị tập kích bởi COVID-19

Bình luận Đức Tuệ • 21:40, 26/08/20

Chúng ta thường chỉ để ý đến phổi là bộ phận bị SARS-CoV-2 tấn công nhiều nhất, tuy nhiên còn nhiều "cứ điểm" khác cũng thường xuyên bị tập kích bởi virus...

Theo một nghiên cứu trên tạp chí khoa học The Science, khi SARS-CoV-2 xâm nhập vào cơ thể, chúng không chỉ ảnh hưởng tới phổi, mà còn hay tấn công thêm 7 cơ quan, bộ phận khác của cơ thể.

Đức Tuệ
- Theo ET Hoa Ngữ.

Sức khoẻ