Sản xuất trong nước có nhiều chuyển biến tích cực

Bình luận Trà Nguyễn • 20:00, 20/01/20

Giúp NTDVN sửa lỗi

Lần đầu tiên trong 7 năm, thu thuế từ khu vực sản xuất kinh doanh nội địa vượt dự toán. Khu vực sản xuất trong nước có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao hơn nhiều so với khu vực FDI và so cùng kỳ 2018.

Bộ Tài chính cho biết, năm 2019 cả 63/63 Cục Thuế địa phương đều hoàn thành và vượt dự toán được giao. Đặc biệt, 2019 là năm đầu tiên trong vòng 7 năm qua số thu nội địa trừ đất, xổ số, cổ tức, chênh lệch thấu chi ngân hàng, dầu thô… đạt 953.000 tỷ đồng, vượt trên dự toán được giao là 945.000 tỷ. Theo Bộ tài chính, ước tính tổng thu ngân sách năm vừa qua do cơ quan thuế quản lý đạt 1.276.219 tỷ đồng, vượt 9,3% so với dự toán và tăng 11,2% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ dầu thô đạt 56.233 tỷ, vượt 26,1% dự toán, bằng 85,1% cùng kỳ; thu nội địa trừ dầu đạt 1.219.635 tỷ, vượt 8,6% dự toán và tăng 12,7%. Đáng chú ý, năm 2019 đã giảm số nợ thuế xuống mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây, toàn ngành đã thu 35.200 tỷ đồng nợ thuế, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan công bố ngày 13/01/2020, Việt Nam xuất siêu 11,1 tỷ USD trong năm 2019. Theo cơ quan này, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2019 của Việt Nam là 264,2 tỷ USD, tăng 8,4% so với năm trước trong khi kim ngạch nhập khẩu là 253,1 tỷ USD, tăng 6,8% so với năm trước. Đáng chú ý là xuất khẩu của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chỉ tăng 4,3%, thấp hơn nhiều so với khu vực trong nước (18,2%) và so với mức tăng của năm 2018 (12,6%).

Trà Nguyễn (tổng hợp)

Kinh tế Tin kinh tế


BÀI CHỌN LỌC

Sản xuất trong nước có nhiều chuyển biến tích cực