Các quan chức gửi thư cho TT Biden: Việc cấm cho thuê đất đối với hoạt động dầu khí làm tổn hại ngành giáo dục

Bình luận Trần Đức • 15:30, 22/02/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Các quan chức ngành giáo dục từ bốn bang miền Tây và bang Alaska đã gửi một lá thư cho Tổng thống Joe Biden trong tuần này, để chỉ ra rằng việc cấm cho thuê đất cho hoạt động dầu khí trên các vùng đất của liên bang - không chỉ gây tổn hại cho nền kinh tế, mà còn lấy đi nguồn tài chính quan trọng cho các trường học.

Bức thư bắt đầu bằng cách chỉ ra rằng mặc dù có vẻ bất thường khi nghe các quan chức ngành giáo dục thảo luận về vấn đề sản xuất năng lượng trong nước, trên thực tế, điều quan trọng là phải “hướng dẫn” tổng thống về mức độ thiệt hại sẽ lan rộng ra sao - nếu ông thực hiện lời hứa cấm cho thuê đất liên bang đối với ngành dầu khí.

Điều này bao gồm:

  • Lệnh 3395 của Bộ Nội vụ; 
  • Lệnh cấm khai thác, cho thuê đất cho hoạt động dầu và khí đốt mới và cho phép khai thác trên các vùng đất liên bang; 
  • Mục 208 của Lệnh Hành pháp về Khủng hoảng Khí hậu; 
  • Lệnh "tạm dừng" nhập dầu mới và cho thuê đất với ngành khí đốt tự nhiên trên các vùng đất công cộng hoặc vùng nước ngoài khơi.

Một phần bức thư viết: “Với tư cách là những Chánh Văn phòng giáo dục của tiểu bang, chúng tôi đánh giá cao sự tiếp cận rộng rãi của nhóm chuyển tiếp giáo dục của Ngài, và chúng tôi đã có nhiều cơ hội để thảo luận về việc các trường mở cửa trở lại một cách an toàn; về hạnh phúc của học sinh và các ưu tiên học tập.

Chúng tôi cũng rất vui khi ứng cử viên Bộ trưởng Giáo dục Hoa Kỳ, Miguel Cardona, đã từng là Chánh Phòng giáo dục cấp tiểu bang, và hiểu rõ vai trò lãnh đạo quan trọng mà chúng tôi có với tư cách là các lãnh đạo tiểu bang. 

Chúng tôi mong muốn được hợp tác trong nhiều vấn đề giáo dục. Do đó, chúng tôi bắt buộc phải đưa ra ánh sáng động thái tùy tiện và bất bình đẳng - khi đóng cửa sản xuất dầu và khí đốt trên các vùng đất liên bang ở các bang của chúng tôi - vốn phụ thuộc vào nguồn thu từ các loại thuế, tiền bản quyền, giải ngân và tiền thuê để tài trợ cho trường học, cơ sở hạ tầng cộng đồng của chúng tôi và các dịch vụ công cộng”.

Sau đó, bức thư cung cấp thông tin chi tiết về những tổn thất trong tình trạng đó:

  • Tại Wyoming, ngành công nghiệp dầu khí tự nhiên đã đóng góp 740 triệu USD tài trợ cho giáo dục K-12 và 28 triệu USD cho hệ thống giáo dục đại học của Wyoming vào năm 2019; 92% của tất cả khí tự nhiên và 51% dầu được sản xuất ở Wyoming đến từ các vùng đất liên bang. Lệnh cấm này dẫn đến việc mất hàng trăm triệu USD cho giáo dục và 13.300 việc làm trực tiếp.
  • Ở Montana, doanh thu 30 triệu USD đang gặp rủi ro, cùng với hơn 3.000 việc làm.
  • Ở North Dakota, lệnh tạm hoãn cho thuê sẽ dẫn đến 13.000 việc làm bị mất trong bốn năm, cùng với 600 triệu USD tiền thuế bị mất và 750 triệu USD thu nhập cá nhân. Ngành công nghiệp dầu khí của North Dakota chiếm 24.000 việc làm trực tiếp trong bang.
  • Ở Utah, doanh thu 72 triệu USD đang gặp rủi ro, cùng với 11.000 việc làm đang bị đe dọa.
  • Tại Alaska, hơn 24 triệu USD doanh thu của tiểu bang gắn liền với các hợp đồng thuê đất cho hoạt động dầu và khí đốt tự nhiên của liên bang, cùng với 3.500 việc làm.

Bức thư tiếp tục: “Với tư cách là các Chánh Văn phòng giáo dục tiểu bang, chúng tôi đặt công bằng và chất lượng lên hàng đầu trong việc hoạch định chính sách. Chúng tôi quan tâm sâu sắc đến không khí sạch và nước sạch cho thế hệ tương lai. Và, chúng tôi quyết liệt vận động tài trợ đầy đủ cho tất cả học sinh ở tất cả các trường. 

Cải cách ngành là cần thiết và có thể được thực hiện, nhưng không phải bằng cách đột ngột hạn chế các ngành xác định văn hóa của chúng ta và tạo ra doanh thu mà nhiều người dựa vào đó.

Thưa Tổng thống, với tư cách là các nhà lãnh đạo giáo dục tiểu bang, chúng tôi có vị trí đặc biệt để suy nghĩ về cách hỗ trợ và tài trợ cho giáo dục cho thế hệ tiếp theo... Các mục tiêu chung của chúng tôi là giảm lượng khí thải carbon toàn cầu, bảo vệ động vật hoang dã và cơ hội giáo dục chất lượng cho tất cả trẻ em".

Bức thư kết luận rằng các bên ký kết mong muốn nhận được phản hồi từ tổng thống.

Trần Đức

Theo breitbart

Kinh tế Tin kinh tế


BÀI CHỌN LỌC

Các quan chức gửi thư cho TT Biden: Việc cấm cho thuê đất đối với hoạt động dầu khí làm tổn hại ngành giáo dục