Cách xem nhật thực hình khuyên vào thứ Năm (10/6)
Thời gian vận hành như thế nào?