Xuất hiện 4 ngoại hành tinh mới giống sao Mộc
Chúng ta đang sống trong không gian 10 chiều?